Meni Search

Zaštita privatnosti

Pravila zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka na web stranici Vegeta.hr 

Osobni podatak. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na Vegeta.hr kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama Vegeta.hr koji bi vama mogli biti od interesa, te kako bismo vas upoznali s našim proizvodima i uslugama, kao i s onima naših povezanih društava i partnera.

Podaci koje obrađujemo. Pristup web stranici Vegeta.hr je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se želite možete se predbilježiti se za primanje obavijesti putem newslettera, sudjelovati u nagradnim igrama i nagradnim natječajima itd.. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Prilikom vaše prijave možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu elektroničke pošte, adresu i grad. Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ukoliko to želite.

Imate se pravo usprotiviti primanju promotivnih e-poruka (newsletter, news alert...) na način da našem Uredništvu na adresu vegeta@vegeta.hr dostavite obavijest s vašim zahtjevom ili da sami isključite tu funkcionalnost ukoliko vam je ponuđena na promotivnoj e-poruci.

Osobni podaci koje obavezno obrađujemo prilikom prijave na primanje obavijesti putem newslettera, na sudjelovanje u nagradnim igrama i nagradnim natječajima ostalim korisnicima prilikom korištenja Vegeta.hr neće biti vidljivi. Svojom prijavom na web stranicu Vegeta.hr dajete izričitu privolu da se vaši osobni podaci koje ste unijeli obrađuju u svrhu i na način predviđen našim Pravilima zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr.

1. Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka

Podravka poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.

Vaša privola. Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole - slobodno danog i izričitog očitovanja da osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima registracijom i korištenjem web stranice obrađujemo u svrhu određenu ovim Pravilima zaštite privatnosti. Vašu privolu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na web stranicama Vegeta.hr.

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenima zakonom.

Obrada osobnih podataka. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima portala ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Ankete i upitnici. Povremeno na našim stranicama provodimo ankete, istraživanja, upitnike i sl. Podatke koje prikupimo na taj način smatramo povjerljivima te ih koristimo isključivo za potrebe Podravke. Isključivo sumarne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, možemo koristiti u svrhe odnosa s javnošću te ih podijeliti s vama na samoj web stranici Vegeta.hr.

Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji. Na stranicama Vegeta.hr organiziramo različite nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje obrađujemo na taj način koristit ćemo samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. za stupanje u vezu s vama u slučaju pobjede, dostave nagrade i sl.). Sudjelovanjem u nagradnim igrama/nagradnim natječajima smatramo da ste dali privolu da dostavimo te osobne podatke trećoj strani, našim partnerima/povezanim društvima i dr. koji su neophodni za realizaciju nagradne igre/nagradnog natječaja. Vaši podaci spremaju se u zbirci osobnih podataka registriranih korisnika ili do vašeg zahtjeva za njihovim brisanjem.

Poruke u elektroničkom obliku. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti trećoj strani, drugim zaposlenicima Podravke ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.

2. Brisanje i vaš pristup osobnim podacima

Spremanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije spremati ćemo za vrijeme postojanja web stranice Vegeta.hr, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite daljnje čuvanje vaših osobnih podatka.

Vaš pristup podacima. Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da našem Uredništvu na adresu vegeta@vegeta.hr dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

3. Podaci drugih osoba

Ovisno o sadržaju i funkcionalnosti koju koristite, možemo od vas zatražiti određene osobne podatke o drugoj osobi kako bi se ta funkcionalnost mogla ostvariti (npr. slanje elektroničkih razglednica, pri čemu ćete navesti ime i elektroničku adresu osobe kojoj istu šaljete). Te osobne podatke ne obrađujemo osim u onoj mjeri koja je potrebna da ostvarimo funkcionalnost koju koristite. Također, te osobne podatke nećemo davati na korištenje trećim osobama, osim kada se to zahtijeva temeljem zakona. Osobne podatke koje nam na ovaj način dostavite brisati ćemo čim se funkcionalnost koju ste koristili ostvari (npr. nakon što pošaljete elektroničku razglednicu). 

4. Dostavljanje osobnih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge web stranice Vegeta.hr (npr. nagradna igra), smatramo da vašim pristajanjem na predmetni sadržaj, dajete privolu da vaše osobne podatke dostavljamo našim partnerima/povezanim društvima koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti (npr. realizacija nagradne igre/nagradnog natječaja). Osigurat ćemo da naši partneri/povezana društva vaše osobne podatke obrađuju na način predviđen ovim Pravilima zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr.

5. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na stranicama Vegeta.hr pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila Vegeta.hr. Također, na web stranicama Vegeta.hr možete pronaći različite nagradne igre i promocije proizvoda ili usluga koje provode naši partneri, odnosno poduzetnici oglašivači. Takve treće strane mogu za svoje potrebe od vas tražiti određene osobne podatke. U tom slučaju, kada svoje osobne podatke šaljete neposredno tim trećim stranama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se Uvjeti korištenja web stranice Vegeta.hr niti odredbe ovih Pravila zaštite privatnosti.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

6. Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

7. Statistika poslužitelja 

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu Vegeta.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenost Vegeta.hr. 

8. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici Vegeta.hr, te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge Vegeta.hr budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici Vegeta.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići - Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici Vegeta.hr.

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice Vegeta.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Svrha cookija. Kada pristupite pojedinoj stranici Vegeta.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama Vegeta.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na Vegeta.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja Vegeta.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice Vegeta.hr.

Vegeta.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

Web stranica također koristi Google Analytics za potrebe remarketinga.

Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice Vegeta.hr tako da u izborniku svog preglednika za pomoć (Help) izaberete tu opciju.

9. Zaštita osobnih podataka djece na web stranicama Vegeta.hr

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko Interneta, uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše web stranice koje bi mogle privući djecu, i eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju mi:

NE obrađujemo osobne podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko Interneta, osim u slučaju promidžbenih igara na Internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se, bez dopuštenja roditelja, samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene; 

NE obrađujemo osobne podatke za kontaktiranje izvan Interneta, osim radi dodjele nagrada; 

NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke. Mi, dakako, na svojim web stranicama organiziramo i prezentiramo nagradne igre koje bi mogle privući djecu. Podatke koje prikupimo u nagradnim igrama ne koristimo ni za koju drugu namjenu osim zaključenja igre i ne dijelimo te podatke ni s kim izvan Podravke (s iznimkom već spomenutih dobavljača).

NE omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. 

Moguće je da dopustimo djetetu da nam pošalje elektronsku poruku ili da takvu poruku u obliku npr. elektronske čestitke pošalje prijatelju preko naših stranica. Odgovorit ćemo ili dostaviti e-mail poruku, ovisno o slučaju, ali nećemo sačuvati imena, adrese, niti e-mail poruke u našoj operativnoj zbirci podataka, niti ćemo otkriti te podatke trećim stranama. 

Potičemo vas da kao roditelj ili staratelj preuzmete aktivnu ulogu, te s tim u vezi uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo obrađivali na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvijek nalaze u našoj zbirci osobnih podataka), i/ili zabraniti nam buduću obradu osobnih podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo obratite nam se na e-mail adresu:vegeta@vegeta.hr.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim zbirkama osobnih podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na vegeta@vegeta.hr.

Linkovi 

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web stranica upute vas i/ili vaše dijete na web stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo. 

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr ili u vezi s vašim iskustvima s ovom web adresom, molimo vas da nam se javite na:vegeta@vegeta.hr.

Promjene i prestanak Pravila zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr 

Podravka d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web stranice tePravila zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Pravila zaštite privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Podravke d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja "skinutih" i korištenih s iste web stranice.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Podravka d.d.
Ante Starčevića 32.
HR - 48000 Koprivnica
tel. 048/653-077
fax. 048/653-088
mob. 099/6651-783 
dpo@podravka.hr

Ažurirano 5.2.2020.

Podijeli s prijateljima

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bi stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički

Postavke